Zakaz kopiowania treści znajdujących się na stronie

Koszty przekształcenia działki

19/05/2013

Kupując działkę rolną w celu przekształcenia jej na budowlaną, musimy liczyć się z poniesieniem kosztów związanych z tą procedurą. Jakie są koszty odrolnienia i wyłączenia działki z produkcji rolnej?

Jak wiadomo, zmiana przeznaczenia gruntu rolnego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego związana jest zwykle ze wzrostem jego wartości. Ze względu na to zjawisko, gmina może zażądać w takiej sytuacji tzw. opłaty planistycznej. Jej wysokość powinna być określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i nie może przekraczać 30% wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest wprowadzana w przypadku sprzedaży działki rolnej, która ma miejsce w ciągu 5 lat od dnia uchwalenia bądź zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Opłata za wyłączenie działki z produkcji rolnej jest ustalana indywidualnie. Bierze się pod uwagę klasę gleby na danej działce i jej powierzchnię. Wyłączenie z produkcji rolnej jest nieodpłatne wtedy, gdy grunty o powierzchni do 500 m2 są przeznaczane na cele budownictwa jednorodzinnego i do 200 m2 na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budownictwa wielorodzinnego. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wiąże się także z opłatami rocznymi.

 

Więcej informacji na temat przekształcania działki z rolnej na budowlaną można znaleźć na stronie www.dzialkanadmorzem.pl.

Czytaj również:

Przekształcenie działki
Opodatkowanie zbycia nieruchomości
Wyłączenie działki z produkcji rolnej
Ceny gruntów rolnych dynamicznie rosną. Czy w przyszłym roku też można będzie zarobić?
Słowa powiązane: , , , ,

Komentarze

Comments are closed.